Tantra - smysl(upl)ná cesta seberozvoje

08.04.2023

Prožitky

Mé první setkání s tantrou v podobě tantrické masáže mě zasáhlo do morku kostí. Samozřejmě v pozitivním smyslu slova. 

Prožila jsem dvě hodiny intenzivního "připoutání" k tělu, k jeho smyslům. Dvě hodiny bez jediné myšlenky. Hladina mysli byla tichá a klidná jako křišťálová studánka ještě několik dalších hodin a snad i dnů.

Smysl života

Z mého pohledu je jediným smyslem života, být spokojený, šťastný. K opravdovému prožitku štěstí je nezbytné naučit se vnímat, pozorovat své myšlenky a umět z nich vystoupit. Naučit se ovládat svou mysl a nedopustit, aby mysl ovládala nás. Jedině ve stavu bez myšlenek je možné zakusit stav bytí v přítomnosti. V mém milovaném tady a teď. Protože čím častěji budeme tady a teď, tím větší vnitřní klid a mír v sobě budeme cítit, bez ohledu na (bouřlivé) vnější okolnosti.

Cesta do přítomnosti vede tedy přes naše smysly s vyloučením mysli.;) 

Říká se, že existuje 7 divů světa: VIDĚT, SLYŠET, DOTÝKAT SE, OCHUTNAT, CÍTIT, SMÁT SE, MILOVAT.

Naprosto s tím souzním a těší mě, že jsou tu, tyto divukrásné divy, pro každého. Ano, tak jednoduché to je.

Přínos tantry

Přestože je tantra komplexní filozofií, která se zaměřuje na rozvoj vědomí, duchovnosti a osobního růstu, je to zároveň práce s tělem a sexuální energií.

Prací s tělem se rozumí doteky. Hmat patří mezi důležité smysly našeho těla, neboť kůže je největším smyslovým orgánem lidského těla. Proto jsou doteky tak mocné a léčivé. Mají tu moc nás katapultovat do stavu bez tíže myšlenek, ale zároveň zmírnit napětí, uvolnit a také hojit, léčit šrámy a zranění naší duše.

Sexuální energie je naší základní energií, díky které jsme na světě. Je to velmi důležitá součást našeho života a může mít mnoho pozitivních účinků na naše zdraví a celkovou pohodu. Lze tedy říci, že sexuální energie má velký význam pro náš život a může mít pozitivní účinky na naše fyzické a emoční zdraví, vztahy, kreativitu a duchovní praxi a vyplatí se tedy tuto energii v sobě kultivovat. Vnímám, že tuto energii lze považovat za zásadní pro rozvoj vědomí a duchovního růstu. Tantrická masáž vám umožní pocítit tuto energii. Možná dokonce poprvé v životě tak, jako mně. Já tuto energii vnímám jako intenzivní vrnění, brnění celého těla, především končetin. Prožitky, tak jako vše v životě člověka, jsou však vždy zcela individuální.

Chcete-li se vydat na smysl(upl)nou cestu seberozvoje, sebepoznání případně na "pouhou" cestu do přítomnosti, může být TANTRA i Vaší cestou.